Fijne en grofmotorische stimulaite

Psychomotorische therapie ondersteunt de ontwikkeling van een kind waarbij een motorische achterstand te zien is.  
Spelenderwijs worden meer complexe vaardigheden, op basis van de hulpvraag van het kind, de ouders of de school, aangeleerd.

Een kind kan o.a. kinesitherapeutische ondersteuning krijgen voor: 

  • grove motoriek
  • fijne motoriek
  • visuomotoriek
  • lichaamsbesef