Fijne en grofmotorische stimulatie

Psychomotorische therapie ondersteunt de ontwikkeling van een kind waarbij een motorische achterstand te zien is.  
Spelenderwijs worden meer complexe vaardigheden, op basis van de hulpvraag van het kind, de ouders of de school, aangeleerd.

Een kind kan o.a. kinesitherapeutische ondersteuning krijgen voor: 

Grove motoriek (springen, lopen, coördinatie, evenwicht, stappen, ...)
Fijne motoriek (rijgen, hanteren van kleine objecten, ...)
Schrijfmotoriek
Visuomotoriek

Meestal wordt er gestart op basis van een onderzoek of op basis van de hulpvraag van de ouders en/of school.

Voor meer info: contacteer ons via mail of Elisabeth telefonisch (pediatrisch kinesitherapeute)