Psychomotoriek

Psychomotorische therapie ondersteunt de ontwikkeling van een kind waarbij een motorische achterstand te zien is.  
Spelenderwijs worden meer complexe vaardigheden, op basis van de hulpvraag van het kind, de ouders of de school, aangeleerd.

Een kind kan o.a. kinesitherapeutische ondersteuning krijgen voor: 

  • grove motoriek
  • fijne motoriek
  • schrijfmotoriek (schrijfproduct en schrijfproces)
  • visuomotoriek
  • lichaamsbesef 

We zien deze problemen vaker bij stoornissen zoals DCD, ADHD, ASS.

 

Een psychomotorisch onderzoek kan bij ons in de praktijk. 
Hierbij wordt gezocht naar een mogelijke oorzaak van de motorische problemen. Zo kan nog gerichter gewerkt worden.