Onderzoek

Maakt u als ouder, de leerkracht, de arts of iemand anders uit de omgeving zich zorgen over de motorische ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u eens langskomen bij PelVie.

We starten met een uitgebreid gesprek over wat er goed en minder goed gaat bij het kind.
Er kan een vragenlijst worden ingevuld en een motorisch onderzoek wordt uitgevoerd. In dit onderzoek gaan we na of uw kind een achterstand heeft in zijn grove (lopen, springen, evenwicht, kracht) en/of fijne (schrijven, kleuren, rijgen, veters strikken) motorische vaardigheden ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. 

In vele gevallen wordt bij kinderen vanaf 7 jaar ook een onderzoek naar de schrijfmotoriek uitgevoerd. Dit doen we omdat schrijven een heel complexe vaardigheid is die bij kinderen met algemene motorische problemen vaak als moeilijk wordt ervaren.

Een onderzoek naar visueel-ruimtelijk inzicht en visuo-motorische integratie wordt uitgevoerd indien aangewezen.

De resultaten van de onderzoeken en vragenlijst worden genoteerd in een verslag en meegedeeld aan de ouders, leerkracht en dokter. Op een leeftijdsadequate manier bespreken we met een kind wat het onderzoek ons heeft getoond en beslissen we samen over de komende therapie.