Prenatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie kan gevolgd worden wanneer er klachten zijn zoals: 

-bekkenpijn
-rug- en nekpijn
-urineverlies en/of stoelgangsmoeilijkheden

 

Of 

-ter voorbereiding op de bevalling en postnataal herstel (bekkenbodem)
-om te blijven bewegen tijdens de zwangerschap