Ontwikkelingsstimulatie

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en de ene al wat sneller dan de andere. 

Wanneer men zich zorgen maakt om het (te) traag ontwikkelen van de motoriek van de baby of peuter, kan kinesitherapie opgestart worden.

Samen met de ouders wordt er in de praktijk gekeken op welke manier hun kind extra gestimuleerd kan worden zodat hij/zij tot o.a. rollen, zitten, staan en stappen komt.
Ook de fijne motoriek kan geoefend worden.

Hierbij worden vooral tips gegeven waarmee de ouders thuis aan de slag kunnen gaan. 
Zodat we samen het kind laten motorisch ontwikkelen.

 

Al enkele tips voor de ouders: 

  • Leg het speelgoed net niet dicht genoeg, zodat uw baby actief moet zijn om te grijpen.
  • Bied gepast speelgoed aan die de aandacht van uw kind uitlokt. 
  • Speel vliegertje, paardje,... met uw kind.
  • Plaats u zelf op de hoogte van uw kind.
  • Bouw samen een toren.
  • Leg uw kind vaak genoeg op de buik als het wakker is.

 

Vergeet niet om uw kind voldoende tijd te geven om te ontwikkelen.